Професионална помощ при кандидатстване за еврофинансиране

При кандидатстване за безвъзмездни средства по програми на ЕС е препоръчително ползването услугите на консултански фирми.

Консултант европейски проекти може да ви помогне да откриете настоящи и предстоящи възможности за финансиране на вашите изследвания и иновации, както и да намерите най-добрите партньори и да поддържате връзка с най-добрите експерти, за да превърнете идеите и плановете си в успешни проекти и резултати.

Специализирани в областта на финансирането от ЕС, механизмите и политиките за иновации, с много проекта зад гърба си консултантите, могат да направят вашата иновация отлична и вашето предложение да бъде успешно.

Консултанти по еврофинансиране

По време на подготовката на офертата експертите могат да ви помогнат да увеличите шансовете си за успешен отговор чрез практически програми за обучение и практическа помощ при подготовката и подаването на офертата. От избора на най-подходящите покани и подходящи инструменти, докато разработвате основната концепция, до изграждането на първокласен консорциум и написването на възможно най-доброто проектно предложение.

По време на изпълнението на проекта консултантите ще са на разположение за консултации, съдействие и сътрудничество, докато проектът ви преминава през изпълнението си на няколко фронта. Вашият личен консултант европроекти ще ви помогне да управлявате и координирате проекта си, да провеждате и популяризирате отворени покани (каскадно финансиране), да се грижите за професионални задачи по разпространение на информация и комуникация, както и да организирате и модерирате събития или да експериментирате нови модерни ИКТ технологии.

ОТКРИВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

Получаването на финансиране не се изчерпва само с подаването на предложение. При наличието на толкова много компании, които се конкурират за наличните ресурси, трябва да сте сигурни, че вашето предложение предлага нещо повече от добра идея – то трябва да отговаря на всички правилни критерии, както и да остане конкурентно и желано. С дългогодишна история на успешни предложения, консултанските фирми могат да ви помогнат да увеличите максимално шансовете си за победа.

Ползването услугите на консултантска фирма ще ви помогне да:

  • Подготвите силна и ясна концепция за вашето предложение
  • Създадете най-добрия консорциум за вашия проект
  • да се уверите, че проектът ви има солидна стратегия за въздействие и ангажираност и план за изпълнение
  • да адаптирате предложението си така, че да отговаря най-добре на стратегическите цели и заявените очаквания на програмата
  • да се придържате към бюджета на проекта (включително как да оформите приноса на собствените ресурси на партньорите, за да добавите стойност)

Създайте и подайте предложението, като разчитате на нашите експертни познания за процеса

Успешните иновации изискват сътрудничество на всички нива.

Не позволявайте оперативните детайли да отвличат вниманието ви от преследването на вашата цел – съсредоточете се върху основните си компетенции, и оставете експертите да ви подкрепят с техните. Техният експертен екип може да подкрепи вашия проект за иновации от началото до края – от осигуряването на технически и човешки ресурси до стратегическото и оперативното управление на проекта.