Как да се възползваме от методите на арт терапията

art-terapiq

Ако ви интересува арт терапия цена, можете да се свържете с професионалистите в тази област.
В наши дни, все по-често се употребява терминът: арт терапия. Но всъщност, колко знаят същността на този подход и основните му техники?
Арт терапия цена. Като отделна дума „арт“ идва английски език. В превод означава изкуство. Това е вид по-съвременна психотерапия, стъпваща на методи на изкуството и творчеството.
Всеки човек може да използва методите на арт терапията върху себе си. Компетентният специалист помага на хората да се справят с проблемите си, той търси начин да повлияе върху психическото състояние.
Изкуството арт терапия цена помага на хората да се отпусна, да започнат спокойно да говорят за своите тревоги и лични преживявания. Този вид терапия кара човек, чрез определени методи, да сподели своите проблеми, с помощта на образите на изкуството. Знаете ли, колко по-лесно може да бъде за определен тип характер, да изразят чувствата си върху лист хартия. Могат да го направят с четка, бои, пастели, а не чрез обикновен разговор.
Специалистите по арт терапия могат да работят на различни места. Например в: детски градини, училища, университети, фирмени екипи, старчески домове, детски домове, болници и т.н.
Арт терапията често се използва в работата на специалисти с деца и възрастни. Като състояние на ума, този процес дава тласък към:
 Развитие на мисленето.
 Разкриване на творчески заложби.
 Психическа стабилност.
 Повишаване нивото на интелигентност.
Сесията по арт терапия, при определена цена, се провежда, както индивидуално, така групово. Продължителността се от 1,5 до 2 часа. Провежда се веднъж или два пъти седмично. За всеки участник в терапията е организирано удобно работно място, което включва всичко, което ще му е необходимо в рамките на настоящия урок, например, бои, моливи, хартия, пясък… След приключване резултатите от работата на всеки участник се обсъждат и анализират от ръководителя на групата, в случая – психолог. Вниманието е концентрирано изцяло върху вътрешния „АЗ“ на участника.

 

източник Change is Life